Menu


What kind of digital competences
do you need in your business?

Come and update your skills with DC4Work !

 

Hyvät käytännöt ja työkalut

Kaupan ala:

Yrittäjän digiopas

Suomen Yrittäjät on koonnut verkkosivuilleen kattavan Yrittäjän Digioppaan. Opas kokoaa yhteen olennaisimmat asiat, jotka yrittäjän kannattaa muistaa digiharppauksen alkutaipaleella. Oppaasta löytyvät tärkeimmät työkalut, käytännön ohjeet ja vinkit, joilla pääset tekemisessä konkreettisesti eteenpäin.

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-digiopas-574883 

Oppaat yrityksen digitalisaation tueksi

Fonecta on monipuolinen markkinoinnin palvelutalo, joka toimii useiden yritysten kehittäjäkumppanina digitaalisessa markkinoinnissa. Fonecta tarjoaa pk-yrittäjälle myös laajan valikoiman oppaita yrityksen digitaalisuuden kehittämiseen. Oppaat käsittelevät digitalisaation perusasioita sekä yksityiskohtaisemmin eri osa-alueita, kuten sosiaalisen median tai datan hyödyntämistä markkinoinnissa.

https://www.fonecta.fi/tietopankki/ladattavat-oppaat 

Tiedonlouhinta tukee asiakkuudenhallintaa

Yrityksillä ja muilla organisaatioilla on hallussaan paljon asiakkaisiinsa liittyvää tietoa. Käytännössä tätä tietoa on eri muodoissa ja usein myös eri tietokannoissa. Jatkuvasti kasvava datamäärä antaa mahdollisuuden toteuttaa tiedonlouhintaa, joka on keskeinen keino analyyttiseen asiakkuudenhallintaan. Sen avulla voidaan tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia kohdentaa markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun liittyviä toimenpiteitä.

https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/tiedonlouhinta-tukee-asiakkuudenhallintaa/ 

Oppiminen Online tarjoaa materiaaleja ja malleja digiosaamisen kehittäjille

Oppiminen Online on ammatillisille opettajille suunnattu MOOC, jonka tavoitteena on kehittää digiosaamista. Oppiminen Onlinessa on tarjolla 50 eri aiheista verkkotallennetta ja koulutusmateriaalia, joiden avulla voit päivittää omaa osaamistasi. Oppiminen online-verkkotallenteet ovat jaoteltu eri ryhmiin: tarjolla on sisältöjä oppimisen tvt-välineistä, pedagogisista malleista sekä rikastetusta oppimisesta virtuaalimaailmoissa ja 3D-ympäristöissä.

http://www.oppiminenonline.com/ 

Tekoälyn perusteet

The Elements of AI koostuu ilmaisista verkkokursseista, jotka ovat tehneet Reaktor ja Helsingin yliopisto yhteistyössä. Tavoitteena on rohkaista jokaista ikään ja taustaan katsomatta oppimaan tekoälyn perusteet: mitä tekoäly on, mitä sillä voi (ja ei voi) tehdä ja miten luoda tekoälymenetelmiä. Kurssit koostuvat teoriaosuuksista ja käytännön harjoituksista, jotka voi suorittaa omaan tahtiin

https://course.elementsofai.com/fi/

Matkailuala:

Digitrail

Suomalaisen luontomatkailun kysyntä on vahvassa kasvussa kansainvälisillä markkinoilla ja tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia paikallisille yrittäjille. Suomessa on runsaasti ruuhkatonta ja puhdasta luontoa, jota yrittäjät voivat hyödyntää matkailupalveluiden tarjonnassa. DIGITRAIL -hankkeessa on kehitetty retkeilyreittien monikanavaista näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Keskeisenä teemana on ollut rohkaista ja tukea alueen pk-yrittäjiä kytkemään matkailupalvelupakettejaan osaksi luonnonkauniita reitistöjä, joita tarjoamme myös kansainväliselle matkailulle. Hankkeen kehittämisen kohteina ovat olleet erityisesti ympärivuotiset pyöräily- ja vaellusreitistöt sekä muut lukuisat elämykselliset retkeilykohteet Kanta-Hämeen alueella. Hanke on keskittynyt digitaalisuuden hyödyntämiseen sisältöjen ja saavutettavuuden kehittämisessä yhdessä osallisten sidosryhmien kanssa.

https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/digitaalisuus-matkailupalveluissa/ 

Virtuaaliluonto

Virtuaaliluonnossa seikkaillaan Suomen puhtaassa luonnossa, pyöräillään, melotaan, vaelletaan, hiihdetään, ihaillaan yötöntä yötä, rentoudutaan, saunotaan, ja rauhoitutaan nauttimaan metsän hiljaisuudesta. Virtuaaliluonto on Haaga-Helian, Itä-Suomen yliopiston, Karelia ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jossa luonto, digitaalisuus ja virtuaalisuus yhdistyvät elämykselliseksi ja houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa pilotoidaan digitaalisia ja virtuaalisia ratkaisuja kuten asioiden internettiä, lisättyä todellisuutta, action-kameroiden videoita sekä 360-videoita, ja tutkitaan erilaisten digitaalisten ratkaisujen vaikutusta matkailijoiden päätökseen matkustaa Suomeen.

http://virtual.outdoorsfinland.com/ 

Sosiaalisen median parhaita käytäntöjä matkailualan yrittäjälle

Visit Finland tarjoaa parhaat vinkit matkailualan yrittäjälle sosiaalisen median suunnittelun tueksi. Sosiaalisen median osaamista kehittävä artikkeli liittyy 5-osaiseen juttusarjaan, jossa asiantuntijat jakavat laajemminkin parhaita käytäntöjä matkailualan yrittäjille. Artikkelin alalaidasta löytyvät linkit muihin Visit Finlandin tarjoamiin materiaaleihin, kuten digitaalisten kanavien ABC ja Matkailuyrityksen digiloikan ABC.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/visit-finland/sosiaalisen-median-parhaita-kaytantoja/ 

Instagram vinkit matkailualalle

Työkseen matkailualan yrityksiä kouluttava organisaatio listaa matkailumarkkinoijan parhaat Instagram vinkit. Instagram on visuaalinen hakukone, joka luo mielikuvia ja herättelee asiakkaan kiinnostusta. Kun yritys ymmärtää paremmin Instagramin käytön periaatteet, on mahdollista luoda kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä ja edistää oman yrityksen tunnettavuutta.

https://www.kuulu.fi/blogi/instagram-vinkit-matkailualalle/ 

Valmennus tukee henkilöstön digiosaamista

Kanta-Hämeen alueen valmistavan teollisuuden ja matkailun pk-yrityksille suunnattu DigiReWork-hanke pyrkii auttamaan yrityksiä ja heidän henkilöstöään hyödyntämään digitaalisuutta toiminnoissaan entistä paremmin. Yli 54-vuotiaille työntekijöille suunnattu DigiReWork-valmennus lisäsi työntekijöiden digitietoisuutta ja antoi uutta motivaatiota omia työtehtäviä kohtaan.

https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/valmennus-lisasi-digiosaamista/